Słupy wysokiego napięcia na posesji – prawa i obowiązki właściciela gruntu

31.05.2024

Dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny dla codziennego funkcjonowania w każdym gospodarstwie domowym czy obiekcie firmowym lub przemysłowym. Dobrej jakości instalacja elektryczna wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia stanowi istotny element infrastruktury technicznej budynku. Jednakże żaden budynek nie funkcjonuje w próżni – otacza nas zarówno środowisko naturalne, jak i to stworzone przez człowieka.

Przesył energii elektrycznej a sytuacja właściciela posesji

Każdy miał okazję zobaczyć linie wysokiego napięcia – dominują one zarówno w krajobrazach miejskich, jak i wiejskich. Są większością wśród linii przesyłowych i służą do dystrybucji energii elektrycznej. Takie linie dzielą się ze względu na to, na jakie odległości przesyłają energię na I i II kategorię. W przypadku I kategorii mamy do czynienia z liniami najwyższego napięcia, od 220 do 400 kV. Linie II kategorii (110 kV) służą do przesyłu na odległośćdo kilkudziesięciu kilometrów i to właśnie one są użytkowane przez głównych operatorów sieci dystrybucyjnych, dostarczających energię do gospodarstw domowych (np. ENEA, PGE, TAURON).

Warto pamiętać, że obecność linii energetycznych nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Budowa takich instalacji wymaga naruszenia gleby, natomiast w toku eksploatacji występują np. zakłócenia elektryczne i radiowe czy podwyższony poziom hałasu (który, zgodnie ze współczesną definicją stanowi jedno z zanieczyszczeń środowiska).

Część infrastruktury czy ryzykowny wybór

Nie oznacza to oczywiście, że budowa domu czy mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia stanowi jakieś ryzyko. Zachowanie minimalnej odległości domu od linii to podstawa – wystarczą 33 – 35 metrów, w sytuacji gdy mamy do czynienia z napięciem rzędu 400 kV oraz 14,5 metra gdy chodzi o linię 110 kV. Wówczas nie trzeba się obawiać ewentualnego wpływu. Współcześni deweloperzy mają tego świadomość i uwzględniają podczas planowania ładu przestrzennego.

Linie energetyczne na działce mogą stanowić oczywiście problem – właściciel posesji, na której znajduje się taka linia ma prawo do wysunięcia roszczenia do jej przesunięcia lub do zmiany typu z naziemnych na podziemne, a także do jej usunięcia (o ile wcześniej nie wyraził zgody na budowę takiej linii). Na to, czy takie roszczenie będzie możliwe wpływa także czas, który upłynął od postawienia na posesji słupów wysokiego napięcia oraz linii przesyłowych. W przypadku, gdy doszło do zasiedzenia służebności przesyłu operator systemu przesyłowego nie ma obowiązku usuwać instalacji (taki okres wynosi odpowiednio 20 i 30 lat). Trzeba przy tym pamiętać, że przedsiębiorstwo przesyłowe także ma swoje prawa – np. do korzystania z nieruchomości w sytuacji, gdy chodzi o konserwację, naprawę lub instalację urządzeń technicznych służących do przesyłu.

Obecność linii energetycznej na parceli obniża wartość nieruchomości oraz utrudnia uzyskanie pozwolenia na budowę, w przypadku gdy mowinstaa tylko o parceli. Niezależnie jednak od tego, czy na działce znajdują się takie elementy infrastruktury energetycznej czy nie – warto zadbać o to, by instalacje elektryczne wewnątrz i na zewnątrz domu działały bezawaryjnie.

O taki stan rzeczy zatroszczy się profesjonalny usługodawca, taki, jak nasza firma Korekt S.C.

WRÓĆ