Dobry elektryk – skorzystaj z naszych usług!

29.01.2024

Każdy obiekt – czy to mieszkalny, czy to należący do firmy – potrzebuje sprawnej instalacji elektrycznej. O jej poprawne funkcjonowanie można, a nawet trzeba, zadbać poprzez zlecanie regularnych przeglądów. Zarówno w takim przypadku, jak i wówczas, gdy pojawi się awaria warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Główną dziedziną działalności elektryków pozostają montaż oraz naprawa instalacji – to oczywiście bardzo ogólnie przedstawiony zakres ich działań. Kluczowe pozostaje ciągłe poszerzanie umiejętności oraz aktualizowanie wiedzy, zwłaszcza w sytuacji, gdy infrastruktura elektryczna wciąż ulega przemianom.

Obowiązek właściciela

Prawo budowlane nakłada na właścicieli budynków obowiązek kontroli ich stanu technicznego co najmniej raz w okresie 5 lat. Kontrola taka musi obejmować również instalację elektryczną. Warto zawczasu zarezerwować usługę u eksperta, na przykład telefonicznie, kontaktując się z naszą firmą. Przegląd takiej instalacji – czy to wynikający z rutynowej kontroli, czy to następujący w wyniku zdarzeń losowych – powinien mieć charakter kompleksowy. W praktyce oznacza to weryfikację tego, czy montaż został przeprowadzony prawidłowo w kilku etapach. Oględziny to pierwszy z nich i pozwala ocenić, czy przewody są zabezpieczone, a gniazdka przytwierdzone w optymalnej od siebie odległości.

Pomiary, których należy dokonać podczas kontroli obejmują natomiast:
• badanie rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej
• badanie wyłaczników róznicowoprądowych
• sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania

Każdy przegląd instalacji powinien być dokumentowany. To istotne zarówno z prawnego punktu widzenia, jak i pozwalające zabezpieczyć się w razie konieczności skorzystania z usług ubezpieczyciela (w procesach o odszkodowanie).

Dla bezpieczeństwa oraz dla wygody

Sprawna instalacja elektryczna to nie tylko taka, która nie generuje zagrożeń dla domowników. Przede wszystkim ma ona pozwalać na niezakłócane awariami korzystanie z wszelkiego rodzaju sprzętów domowych zasilanych prądem. Dlatego przy zakładaniu instalacji tak istotne jest skorzystanie z usług specjalistycznej ekipy. Dzięki temu można dopasować jej parametry do ilości urządzeń.

Dodatkowym, praktycznych rozwiązaniem ograniczającym korzystanie z paliw kopalnych będzie również dołączenie do podstawowej instalacji również ogrzewania podłogowego czy mat grzewczych. Tym bardziej warto pamiętać o regularnych przeglądach oraz o wzywaniu profesjonalistów w przypadku niespodziewanej awarii. Samodzielne „naprawianie” może wygenerować dużo wyższe koszty – nie tylko dla domowego budżetu, ale i dla zdrowia.

WRÓĆ