Bezpieczne i niezawodne instalacje elektryczne – klucz do komfortu w Twoim domu

12.07.2023

Instalacja elektryczna jest niezbędnym elementem w każdym budynku użytkowanym przez ludzi. Służy do dostarczania napięcia do gniazdek, oświetlenia oraz do innych zadań. Dla poprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej konieczne jest regularne zlecanie jej przeglądów. Przed oddaniem instalacji do użytku również prawnie wymagane jest przeprowadzenie oględzin uzupełnionych o stosowne pomiary i próby.

Wszystko pod kontrolą
Według przepisów polskiego prawa budowlanego właściciel jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego budynku co najmniej raz na 5 lat. Instalacja elektryczna to niewątpliwie jeden z elementów stanowiących o przydatności budynku do użytkowania. Dodatkowo kontrola instalacji powinna następować za każdym razem, gdy pojawi się naruszenie jej integralności – np. w wyniku katastrofy naturalnej, jak powódź, huragan czy inne. Uszkodzenie instalacji elektrycznej wiąże się ze stwarzaniem warunków mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Dokładnie i całościowo
Co obejmuje standardowy przegląd instalacji elektrycznej? Aby zweryfikować, że instalację oraz urządzenia zamontowano prawidłowo i nie grozi im awaria przeprowadza się kilkuetapową procedurę. Pierwszą jej częścią są oględziny i ocena, czy wszystkie przewody są właściwie zabezpieczone, gniazdka odpowiednio przymocowane i czy znajdują się w przepisowych odległościach od siebie. Dopiero po oględzinach specjalista przystępuje do wykonania pomiarów. Do najbardziej typowych należą pomiary:
• wartości rezystancji izolacji – która musi być na optymalnym poziomie, aby nie dochodziło do błędów w działaniu wyłączników przeciwporażeniowych (w razie rażenia prądem);
• skuteczności ochrony przez szybkie odcięcie energii elektrycznej przy rażeniu prądem lub zwarciu innego typu;
• efektywności ochrony przeciwpożarowej – weryfikacji, czy wyłącznik różnicowo – prądowy zareaguje na pojawienie się napięcia na metalowej obudowie urządzenia (odłączenie zasilania obniża ryzyko pożaru);

Przeprowadzanie regularnych przeglądów instalacji – oraz gromadzenie protokołów z tychże – jest istotne również w przypadku ubezpieczania budynku. Posiadanie stosownych dokumentów jest warunkiem do otrzymania ewentualnego odszkodowania.

Jednakże kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej jest istotne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale i komfort domowników. Współcześnie większość domowych urządzeń – a na pewno wszelkie elementy służące wykonywaniu codziennych obowiązków oraz rozrywce – funkcjonuje zależnie od dostarczonej energii elektrycznej. Mało tego, w coraz większej ilości gospodarstw prąd stanowi również źródło grzewcze (maty grzewcze, ogrzewanie podłogowe). Jego obecność ma zatem zasadniczy wpływ na jakość życia osób zamieszkujących daną przestrzeń. Warto pamiętać o tym – i nie pomijać regularnych przeglądów instalacji.

WRÓĆ